Announcements

Solidarity Fund > Announcements > Zapytanie ofertowe Nr FSM-2022-09-07

Zapytanie ofertowe Nr FSM-2022-09-07

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na realizację zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: 

dostawa do magazynu w Pruszkowie lub we Lwowie co najmniej 100 pieców szamotowych wolnostojących z czopuchami. Towary zostaną następnie przekazane jako pomoc humanitarna dla Ukrainy. 

Przewidywany termin realizacji dostawy –  w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży 

Dokumentacja Zapytania Ofertowego o numerze FSM-2022-09-07 jest dostępna na stronie  

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/662517  

na której jest również prowadzona procedura przetargowa. 

Termin składania ofert 26 września 2022 r. godz. 10.30  

Skip to content