News

Solidarity Fund > News > Belarus > Support for Persons Injured during Post-Election Protests in Belarus. Important Notice

Support for Persons Injured during Post-Election Protests in Belarus. Important Notice

Беларуская версія ніжэй

 

Dear Belarusian Friends,

For years Solidarity Fund PL has been supporting Belarusian society in its struggle towards freedom, democracy, and true independence. We are greatly concerned with what we are witnessing in your country, where blood of the innocent is spilled and peaceful pursuit of truth and just governance is brutally quelled. We admire your courage and determination.

The historical ties between our two nations, as well as respect for human rights that lie at the foundation of European culture and civilisation, which you are part of, does not allow us to stand indifferent to repression, torture, beatings and imprisonment, or layoffs. We shall not abandon you in these difficult and perhaps pivotal moments of Belarusian history. We wish to express our solidarity and care for your fate and the fate of your loved ones with concrete actions.

As part of that resolution, the Fund shall support a Polish aid programme for injured persons under the governmental “Solidary with Belarus Plan”. We will provide assistance to any person who:

  • suffered injuries caused by actions of OMON, militsiya (the police), and other services (medical assistance, rehabilitation, psychological support);
  • suffered financial consequences or was laid off for participating in strikes or protests (legal assistance, in-kind and financial support, job-search support);
  • was dismissed from schools or universities or was subjected to other forms of repression (scholarship programme).

We ask all injured persons to contact us at: solidarni@solidarityfund.pl

We will share further information on how to receive support through secure communication channels.

REMBER: NO ONE SHALL BE LEFT TO BEHIND.

Long Live Belarus!

******

 

Дапамога пацярпелым падчас паслявыбарчых пратэстаў у Беларусі – важнае паведамленне

 

Дарагія Беларускія Сябры,

Фонд міжнароднай салідарнасці (ФМС) ужо шмат гадоў падтрымлівае беларускае грамадства ў яго імкненні да свабоды, дэмакратыі і поўнай незалежнасці. З вялікай трывогай мы назіраем за тым, што цяпер адбываецца ў Вашай краіне, дзе праліта кроў нявінных людзей і жорстка растаптана іх мірнае імкненне да праўды і жыцця ў справядліва кіраванай дзяржаве. Мы захапляемся Вашай адвагай і рашучасцю.

Гістарычная блізкасць нашых народаў і павага да правоў чалавека, якія ляжаць у аснове еўрапейскай цывілізацыі і культуры, часткай якой Вы таксама з’яўляецеся, не дазваляюць нам абыякава прайсці міма рэпрэсій, катаванняў, збіванняў і турэмнага зняволення людзей, звальнення іх з працы. Мы не пакінем Вас адных у гэтым няпростым і, магчыма, пераломным для лёсу ўсёй Беларусі моманце. Нашу салідарнасць з Вамі і клопат пра Ваш лёс і лёс вашых блізкіх мы хочам падтрымаць канкрэтнымі дзеяннямі.

У сувязі з гэтым ФМС падтрымае польскі план дапамогі рэпрэсаваным асобам у рамках урадавага плана „Салідарныя з Беларуссю”. Дапамога будзе аказана ўсім асобам, якія:

  • пацярпелі ў выніку дзеянняў АМАПа, міліцыі і іншых службаў (медыцынская дапамога, рэабілітацыя, псіхалагічная падтрымка),
  • былі звольненыя з працы або былі аштрафаваныя з-за ўдзелу ў забастоўках або пратэстах (юрыдычная дапамога, матэрыяльная і фінансавая дапамога, падтрымка ў пошуку працы),
  • былі выдаленыя са школ або каледжаў або падвергнутыя іншым рэпрэсіям (стыпендыяльная праграма).

Мы просім пацярпелых дасылаць паведамленні на адрас электроннай пошты: solidarni@solidarityfund.pl

Падрабязная інфармацыя аб формах падтрымкі будзе прадстаўлена з выкарыстаннем бяспечных сродкаў сувязі.

ПАМЯТАЙЦЕ: НІХТО НЕ ЗАСТАНЕЦЦА АДЗІН.

Жыве Беларусь!

Skip to content