Projekty w Ukrainie

Solidarity Fund > Projekty w Ukrainie > Inwentaryzacja gruntów husiatyńskiej połączonej terytorialnej hromady

Inwentaryzacja gruntów husiatyńskiej połączonej terytorialnej hromady

Fot. Adam Sauer

Miejsce realizacji : Husiatyn, obwód tarnopolski

Wartość projektu :  155 286 PLN

Donor :

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Samorząd Husiatynia

Partnerzy miejscowi :

Husiatyńska Połączona Terytorialna Hromada

Kontekst

Aktualnie ewidencja katastralna hromady husiatyńskiej (z dokonaniem wpisu danych do Państwowej Ewidencji Gruntów) nie obejmuje 70% gruntów – powierzchnia gruntów w hromadzie to 3547 hektarów. Brak uzupełnionej bazy katastralnej pociąga za sobą brak wpływu środków do budżetu i utrudnia prowadzenie całościowej ewidencji zasobów gruntów.

Przeprowadzenie inwentaryzacji gruntów usunie wskazane problemy.

Projekt obejmuje wszystkie kategorie posiadaczy i użytkowników gruntów husiatyńskiej połączonej terytorialnej hromady.

Projekty polegające na wsparciu połączonych hromad w rozwiązywaniu ich konkretnych problemów mają duże znaczenie w uwiarygadnianiu i ugruntowywaniu reformy decentralizacyjnej na Ukrainie. Skuteczność połączonych hromad w odpowiadaniu na realne potrzeby mieszkańców prowadzi do umacniania się nowego systemu administracyjnego w kraju, krzepnięcia połączonych hromad i wzrostu identyfikacji z nimi lokalnych społeczności.

Projekt

Projekt przewiduje realizację kompleksowych prac geodezyjnych w zakresie inwentaryzacji gruntów w hromadzie husiatyńskiej (obwód tarnopolski) i wytworzenia odpowiedniej dokumentacji technicznej. Realizacja projektu umożliwi uporządkowanie ewidencji, kontroli sposobu użytkowania i ochrony gruntów hromady husiatyńskiej. Przyczyni się to do perspektywicznego planowania wykorzystania terenów, racjonalnego użytkowania gruntów oraz poprawi przychody budżetu hromady dzięki wzrostowi wpływów z opłat za dzierżawę ziemi i podatku od gruntów.