Projekty w Tunezji

Solidarity Fund > Projekty w Tunezji > Sieć Młodzieżowych Rad w Tunezji

Sieć Młodzieżowych Rad w Tunezji

 2016 –  Tunezja  

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Tytuł projektu:  Sieć Młodzieżowych Rad w Tunezji / Network of Youth Councils in Tunisia

Projekt, zrealizowany przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych wraz z Young Leaders Association, był kontynuacją działań prowadzonych przez polskiego partnera w 2013 i 2015 roku.

Celem projektu było wsparcie działających w Tunezji młodzieżowych rad, zorganizowanie ich współpracy poprzez zsieciowanie oraz dalsza promocja modelu zaangażowania młodych w sprawy lokalne.

Przeprowadzono działania edukacyjne polegające na organizacji dwóch dwudniowych szkoleń i trzech jednodniowych warsztatów oraz wizyty studialnej do Polski, która pozwoliła na poznanie różnych form partycypacji, podejścia do rozwoju lokalnego, działalności organizacji pozarządowych i stanowiła źródło inspiracji oraz nowych kontaktów.

Młodzież mogła się sprawdzić w działaniu dzięki realizacji projektu własnego pomysłu, którego dofinansowanie można było uzyskać wygrywając w konkursie „Inicjatywa Młodzieżowej Rady”. Spośród 39 zgłoszonych pomysłów, wybrano i zrealizowano 8 najlepszych, takich jak doposażenie i organizacja zajęć w domu kultury (Kraria), zagospodarowanie przestrzeni wokół Domu Młodzieży i stworzenie ogródka edukacyjnego (M’saken), zagospodarowanie przestrzeni poczekalni i otoczenia przychodni pediatrycznej (Hay Riadh), podniesienie możliwości zarobkowania dla kobiet z najbiedniejszej dzielnicy miasta (Hay Riadh), promocja i prezentacja miejscowego dziedzictwa (Teboulba i Monastir), przeprowadzenie kampanii wspierającej młodych ludzi w wyborze kierunku studiów (Sousse).

Przedsięwzięcia zainicjowane i przeprowadzone przez młodzieżowe rady zostały zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej realizację projektu, w której uczestniczyło ponad 100 osób. Jej kulminacyjnym momentem było podpisanie Deklaracji Sieci Młodzieżowych Rad w Tunezji, która tym samym została powołana do życia.

Projekt współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji 2016” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content