Projekty w Gruzji

Solidarity Fund > Projekty w Gruzji > Szkoła Demokracji

Szkoła Demokracji

 2015Gruzja 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

tytuł projektu: Szkoła Demokracji / School of democracy   

 

Projekt  z zakresu edukacji obywatelskiej, którego celem było wzmocnienie samorządów uczniowskich (SU) w gruzińskich szkołach, a przez to zwiększenie aktywności społecznej młodzieży i poprawę funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Gruzji.

 

Projekt został zrealizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z organizacją Kartlosi z Gruzji. Był on kontynuacją działań prowadzonych przez obie organizacje w latach 2013-2014 w projekcie “Szkoła debat”.

 

W ramach projektu powstał raport prezentujący wyniki badań nad sytuacją gruzińskich samorządów uczniowskich. Wypracowano rekomendacje dot. wspierania SU i partycypacji w szkołach gruzińskich, zawiązała się grupa ekspercka – zalążek koalicji.
Przeprowadzono 16 ogólnoszkolnych, demokratycznych wyborów do władz SU oraz 16 diagnoz potrzeb i planów działania na rok 2015/16. Blisko 240 uczniów zdobyło wiedzę i umiejętności konieczne do samodzielnego prowadzenia działań SU, a 32 nauczycieli wiedzę i umiejętności konieczne do skutecznego wspierania samorządów.  16 tutorów Kartlosi otrzymało wiedzę i kompetencje w zakresie wspierania szkolnych działań społecznych i organizowania samorządów uczniowskich.

 

ceo151

ceo152

ceo153

 

ceo      kartlosi

Skip to content