Projekty w Gruzji

Solidarity Fund > Projekty w Gruzji > Jesteśmy Obywatelami. Promocja obywatelskich postaw młodzieży w Gruzji

Jesteśmy Obywatelami. Promocja obywatelskich postaw młodzieży w Gruzji

 2015Gruzja 
 

Stowarzyszenie Ośrodek Współpracy Europejskiej

tytuł projektu: Jesteśmy Obywatelami. Promocja obywatelskich postaw młodzieży w Gruzji / We are Citizens. Promotion of civic attitude among youth in Georgia

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Ośrodek Współpracy Europejskiej wraz z partnerem lokalnym Stowarzyszeniem Most Przyjaźni „Kartlosi” z Gori oraz Fundacją Wspierania Edukacji i Rozwoju „Innowatorium” (Polska).

W ramach projektu wyłoniona została grupa 20 nauczycieli, którzy wzięli udział w szkoleniu w Gruzji (lipiec 2015), wizycie studyjnej do Polski (12 osób, wrzesień 2015) a także dalszym wsparciu szkoleniowym on-line (ponad 130 godzin webinariów i konsultacji).

Istotnym kryterium rekrutacji do projektu była diagnoza lokalnych problemów społecznych, którą przygotowywali kandydujący nauczyciele. Zdiagnozowane problemy były podstawą dalszej pracy uczestników, którzy w trakcie projektu wypracowywali propozycje ich rozwiązania. Próby te opisane zostały w autorskich artykułach, które składają się na zasadniczy trzon publikacji podsumowującej projekt.

Wykorzystano również innowacyjne narzędzia informatyczne – stworzona została platforma współpracy on-line, wykorzystywana przez uczestników oraz kadrę projektu. Uczestnicy podczas wizyty studyjnej mieli okazję wziąć udział w prototypowej interaktywnej grze symulacyjnej, której celem było unaocznienie procesów zachodzących w społecznościach lokalnych i rozwiązywanie konfliktów interesów.

Zwieńczeniem projektu była konferencja podsumowująca w Tbilisi oraz wydanie publikacji zawierającej opracowane przez uczestników artykuły oraz materiały szkoleniowe.

sowe152

sowe151

 

SOWE logo   kartlosi

Skip to content