Projekty w Mołdawii

Solidarity Fund > Projekty w Mołdawii > Wolontariat na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mołdawii

Wolontariat na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mołdawii

2015Mołdawia 

 

Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO

 

tytuł projektu: Wolontariat na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mołdawii / Volunteering for the development of civil society in Moldova

 

„Wolontariat na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mołdawii” to projekt wzmacniający potencjał NGO i instytucji publicznych w Mołdawii. Miał na celu poniesienie kompetencji organizacji w zakresie rekrutacji i pracy z wolontariuszami lokalnymi i międzynarodowymi oraz podniesienie wiedzy na temat możliwości, jakie daje wolontariat międzynarodowy.

Projekt realizowany był przez Fundację Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO z Łodzi oraz Stowarzyszenie TDV, organizację z wieloletnim doświadczeniem w promocji idei wolontariatu w Mołdawii.

 

Działania obejmowały przeszkolenie 27 przedstawicieli mołdawskich organizacji, którzy następnie, przy wsparciu ekspertów, wykorzystali zdobytą wiedzę w czasie Karawany i Tygodnia Wolontariatu (działanie objęło zasięgiem prawie 50 000 osób).

Część organizacji stworzyła swoje profile na platformie www.voluntar.md m.in. w celu rekrutacji wolontariuszy międzynarodowych. 28 przedstawicieli ngo wzięło udział w wizycie ewaluacyjnej w Polsce, gdzie wymienili się doświadczeniami oraz mieli okazję odwiedzić organizacje pozarządowe i porozmawiać z koordynatorami wolontariatu.

Projekt zakończył się stworzeniem przewodnika w języku rumuńskim dla organizacji z Mołdawii, które są zainteresowane goszczeniem wolontariuszy EVS. 

 

ferso151

ferso152

ferso153

 

ferso logo             TDV logo

Skip to content