Projekty w Tunezji

Solidarity Fund > Projekty w Tunezji > Młodzieżowe Rady w Tunezji

Młodzieżowe Rady w Tunezji

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Tytuł projektu: Młodzieżowe Rady w Tunezji / Youth Councils in Tunisia

Celem projektu było wsparcie istniejących pięciu i powołanie dwóch nowych Młodzieżowych Rad poprzez dostarczenie im wiedzy, umiejętności i nowych doświadczeń oraz stworzenie możliwości podjęcia konkretnych działań na swoim terenie.

Partnerami projektu były dwie tunezyjskie organizacje Stowarzyszenie „We Love Sousse” i studenckie Stowarzyszenie EUREKA.

W realizację projektu było zaangażowanych ponad 130 młodych osób, głównie studentów z siedmiu miejscowości: Sousse, Hammam Sousse, Kalaa Kebira, M’saken, Monastir, Hay Riadh i Ksibet El Madyouni. W ramach projektu przeprowadzono trzydniowe szkolenie dla młodzieżowych liderów, które pozwoliło podnieść wiedzę na temat mechanizmów demokracji, angażowania ludzi, komunikacji, przywództwa, a także rozwinąć umiejętności w tych obszarach.

Trzy jednodniowe warsztaty na temat zarządzania projektem, adresowane do wszystkich członków Młodzieżowych Rad, miały na celu przygotowanie młodych ludzi do opracowania projektów, które chcieliby zrealizować w swojej miejscowości. Najlepsze wypracowane częściowo podczas warsztatów projekty uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu „Młodzieżowa Inicjatywa”.

Projekty dotyczyły np. podniesienia estetyki i doposażenia szkoły dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Sousse oraz organizacji dla nich dodatkowych zajęć, poprawy funkcjonalności i podniesienia estetyki zabytkowego dworca w Kalaa Kebira, zagospodarowania zaniedbanego placu jako zielonego miejsca do odpoczynku i rekreacji w Ksibet El Madyouni, zagospodarowania terenu przy domu młodzieży pod kątem spotkań i aktywności młodych ludzi w M’saken czy kampanii uświadamiającej potrzebę utrzymania czystości w mieście oraz potrzeby recyklingu odpadów w Monastirze.

Wszystkie nagrodzone projekty zostały pomyślnie zrealizowane, o czym można się było przekonać podczas konferencji podsumowującej projekt.

 mila          llogo sousse          logo eureka

Skip to content