Projekty w Tunezji

Solidarity Fund > Projekty w Tunezji > ELECT Fix Kairouan: W stronę rzeczywistej samorządności w Tunezji

ELECT Fix Kairouan: W stronę rzeczywistej samorządności w Tunezji

2015Tunezja 

Fundacja Press Club

 

Tytuł projektu: ELECT Fix Kairouan: W stronę rzeczywistej samorządności w Tunezji / ELECT Fix Kairouan: in approach of genuine self-government in Tunisia – debating & data gathering & local electoral promises

 

Projekt realizowany w 2015 roku przez Fundację Press Club był kontynuacją poprzednich działań w Kairouanie w Tunezji, podejmując tematykę aktualną i istotną dla społeczeństwa obywatelskiego w Tunezji – merytoryczną debatę na temat samorządności, w świetle przygotowywanej reformy decentralizacji i przewidywanych na połowę 2016 roku pierwszych po rewolucji wyborów samorządowych.

Działania projektowe zakładały przeprowadzenie cyklu 4 otwartych debat dotyczących samorządności w Kairouanie, prowadzonych wspólnie przez ekspertów polskich i tunezyjskich. Tematyka debat obejmowała zagadnienia związane z rolą i zakresem obowiązków samorządów; ich dochodów oraz źródeł finansowania, świadczeniu usług publicznych oraz dostępu do informacji. Eksperci tunezyjscy przedstawiali aktualną sytuację prawną w Tunezji dotyczącą omawianych zagadnień, natomiast eksperci polscy przekazywali polskie i europejskie doświadczenia i dobre praktyki.

Nacisk w projekcie położony był również na dostęp do informacji publicznej. W wyniku działań projektowych, pozyskane oraz opracowane zostały informacje publiczne dotyczące wybranych obszarów działalności samorządu w skali miasta Kairouan, a następnie udostępnione poprzez pilotażową platformę danych na stronie www.fixkairouan.org w postaci kart usług publicznych (procedura uzyskania pozwolenia na budowę, założenia organizacji, otrzymania certyfikatu urodzenia dziecka, zawarcia małżeństwa, aktu zgonu).

Projekt był realizowany w partnerstwie z Municipalité de Kairouan, Association de Journalistes de Kairouan oraz Kairouan Community.

 

pclub151

pclub152

pclub153

 

    PC            Armoirie_kairouan.jpg                    AJK

 

Skip to content