Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Solidarity Fund > Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji > Wolność dyskusji politycznej i dostęp do informacji – wsparcie niezależnych mediów Krymu

Wolność dyskusji politycznej i dostęp do informacji – wsparcie niezależnych mediów Krymu

Helsinki2

Fot. Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Tytuł projektu: Wolność dyskusji politycznej i dostęp do informacji – wsparcie niezależnych mediów Krymu / Freedom of political discussion and access to information – support for free media in Crimea

Wolność dyskusji politycznej i dostęp do informacji – wsparcie niezależnych mediów Krymu Helsińska Fundacja Praw Człowieka we współpracy z Centrum Technologii Humanistycznych AHALAR

Po aneksji Krymu władze Rosji praktycznie odcięły jego mieszkańców od niezależnych i obiektywnych źródeł informacji. Skonfiskowano majątek popularnej lokalnej telewizji TV Czernomorskaja (TVC), uniemożliwiając pracę jej dziennikarzom i blokując mieszkańcom Krymu dostęp do wiedzy o rzeczywistej sytuacji na półwyspie i w kontynentalnej części kraju. Zamykając cieszące się zaufaniem i działające od kilkunastu lat medium, uderzono w podstawy społeczeństwa obywatelskiego, które z wielkim trudem formuje się na Ukrainie. Sytuacja jest tym bardziej dramatyczna, że ogół ukraińskiego społeczeństwa przejawia stosunkowo niską świadomość znaczenia, jakie Krym odgrywa dla całej Ukrainy. Brak ugruntowanego poczucia wspólnoty interesów obniża i tak niewielką szansę na odzyskanie przez Ukrainę utraconego terytorium w dającej się przewidzieć przyszłości. Dlatego wsparcie działań TVC i wypełnienie pustki informacyjnej staje się sprawą o fundamentalnym znaczeniu.

Projekt HFPC ma na celu wzmocnienie instytucjonalne TV Czernomorskaja, odbudowanie jej potencjału technicznego, wsparcie w tworzeniu ramówki i emisji cotygodniowego programu informacyjnego poświęconego aktualnym wydarzeniom społeczno-politycznym na Krymie, Ukrainie i w Rosji. Na pomoc mogą liczyć także pozostający na półwyspie dziennikarze, których praca powinna przyczynić się do inicjowania i wzmacniania na Ukrainie dyskusji o roli Krymu i możliwych do podjęcia działaniach na rzecz jego odzyskania przez państwo ukraińskie.

Helsinki1

Fot. Helsińska Fundacja Praw Człowieka

After the annexation of Crimea, Russian authorities practically cut its inhabitants off from independent and unbiased sources of information. Property of the popular local broadcaster TV Czernomorskaja (TVC) was seized, which rendered impossible the work of its journalists and blocked the Crimeans’ access to information about the real situation on the peninsula and the continental part of the country. Shutting down a trusted media outlet which had been operating for over a decade hit the very foundations of civil society which is struggling to take shape in Ukraine. The situation is the more dramatic as the Ukrainian society at large displays a very low awareness level of the importance of Crimea for the whole Ukraine. Lack of established sense of common interest diminishes the already low chances of Ukraine regaining its lost territory in foreseeable future. Therefore, support for TVC’s activities and filling the information vacuum becomes a matter of vital importance.

The HFHR project is to strengthen TV Czernomorskaja institutionally, rebuild its technical potential, support it in the creation of new content and broadcasting of a new weekly information program devoted to the current socio-political situation in Crimea, Ukraine and Russia. Assistance will also be offered to journalists who stayed on the peninsula and whose work should contribute to initiating and enhancing the discussion about the role of Crimea and possible actions to regain it that can be undertaken by the Ukrainian state.

Helsinki logo

AHALAR

Skip to content