Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Solidarity Fund > Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji > Program wsparcia dziennikarzy z terenów Ukrainy dotkniętych inwazją rosyjską

Program wsparcia dziennikarzy z terenów Ukrainy dotkniętych inwazją rosyjską

ZUwP1

Tytuł projektu: Program wsparcia dziennikarzy z terenów Ukrainy dotkniętych inwazją rosyjską / The Support Programme for Journalists from Areas Affected by the Russian Invasion in Ukraine

Program wsparcia dziennikarzy z terenów Ukrainy dotkniętych inwazją rosyjską to projekt realizowany przez Związek Ukraińców w Polsce we współpracy z Internews-Ukraina

Po zajęciu wschodnich terenów Ukrainy przez terrorystów i żołnierzy Federacji Rosyjskiej, działalność wolnych mediów została tam praktycznie uniemożliwiona. Ataki na siedziby redakcji, zwłaszcza proukraińskich, niszczenie sprzętu i realne zagrożenie życia dziennikarzy zmusiły ich do opuszczenia regionu objętego działaniami wojennymi. Nie zaprzestali oni jednak pracy i tworząc redakcje w nowych miejscach, nadal starają się informować o tym, co dzieje się na południu i wschodzie. Ich zaangażowanie wymaga konkretnego wsparcia, zarówno finansowego, technicznego, jak i merytorycznego.

Projekt Związku Ukraińców w Polsce ma na celu udzielenie pomocy dziennikarzom redakcji z obwodów donieckiego i ługańskiego. Dla 6 redakcji zostanie opracowana i wdrożona strategia rozwoju. Zostanie im także udzielone wsparcie eksperta. Dziennikarze wezmą udział w seminariach, treningach i wizycie studyjnej w Polsce, gdzie spotkają się z ekspertami ds. mediów i przedstawicielami NGO. Specjalnie dla nich zostaną też przygotowane nagrania rozmów z polskimi korespondentami wojennymi. W ramach projektu powstaną materiały dziennikarskie i audycja radiowa w formacie talk-show. Dużo miejsca zostanie poświęcone przeciwdziałaniu dyskryminacji grup mniejszościowych w jakiejkolwiek formie.

ZUwP2

After the seizure of the eastern part of Ukraine by terrorists and soldiers of the Russian Federation, free media were practically prevented from any operations. Attacks on editor’s offices, above all pro-Ukrainian ones, destruction of equipment and real threats to journalists’ lives forced them to leave the region of fights. They, however, did not stop their work and relocated their offices, still trying to inform the public about what is happening in the south and east. Their engagement requires concrete support, both financial as well as technical and conceptual. 

The Association of Ukrainians in Poland project is aimed at helping journalists from the Donetsk and Luhansk oblasts. A development strategy will be prepared and implemented for 6 editor’s offices. Moreover, expert support will be provided to them. Journalists will participate in seminars, trainings and a study visit to Poland, where they will meet media experts and representatives of NGOs. Moreover, recordings of interviews with Polish war correspondents will be specially prepared for them. Journalistic materials and a radio talk-show will be created within the framework of the project. Much attention will be devoted to preventing discrimination of minority groups in any form.

logo ZUwP                        logo Internews

Skip to content