Projekty w Ukrainie

Solidarity Fund > Projekty w Ukrainie > Warsztaty dla działaczy organizacji pozarządowych na Ukrainie

Warsztaty dla działaczy organizacji pozarządowych na Ukrainie

Tytuł projektu: Warsztaty dla działaczy organizacji pozarządowych na Ukrainie / Workshops for ngo’s activists on Ukraine

Projekt został przeprowadzony przez Fundację Dobra Wola w partnerstwie z dwiema organizacjami ukraińskimi – Szkołą Równych Możliwości z Kijowa i Partnerstwem z Tarnopola.

Celem tego dwuetapowego przedsięwzięcia było wsparcie działaczy lokalnych organizacji pozarządowych z obwodów tarnopilskiego, kijowskiego i sąsiednich w ich pracy z młodzieżą.

Podczas pierwszego etapu odbyło się szkolenie e-learningowe dla grupy 98 osób z zakresu praw kobiet, społeczeństwa obywatelskiego i działalności trzeciego sektora. W drugim etapie osoby, które zakończyły pomyślnie pierwszy etap, wzięły udział w szkoleniach stacjonarnych dotyczących innowacyjnych metod pracy z młodzieżą, takich jak historia mówiona, teatr forum oraz monitoring antydyskryminacyjny.

W ramach wykorzystania nowozdobytych umiejętności uczestnicy warsztatów zrealizowali 12 autorskich mini-projektów, np. „Projekt teatralny ”, „Historia mówiona: Czasy przebudowy lat 1985-1991” czy „Moja pierwsza praca”.

dobra wola       2           logo Partnerstwo

Skip to content