Projekty w Ukrainie

Solidarity Fund > Projekty w Ukrainie > Młodzież dla zmian

Młodzież dla zmian

2014Ukraina 

 

Nidzicka Fundacja Rozwoju “NIDA”

 

Tytuł projektu: Młodzież dla zmian / Youth for Change

 

Projekt to autorskie przedsięwzięcie Nidzickiej Fundacji Rozwoju “NIDA” oraz Fundacji Centrum Dobroczyn z Czernihowa w Ukrainie.

 

Projekt miał na celu wsparcie młodzieżowych liderów zmian społecznych z regionu czernihowskiego w Ukrainie – radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników mediów, urzędników, młodych przedsiębiorców, nauczycieli i studentów.

 

W ramach działań odbyło się szkolenie dla młodych przedstawicieli społeczności lokalnej z zakresu form i metod animacji społecznej, włączania partnerów do współpracy oraz sposobów aktywizacji społeczności do działań.

 

Kolejnym działaniem była wizyta studyjna w Polsce, podczas której uczestnicy spotkali się z przedstawicielami NGO regionu warmińsko-mazurskiego działających na rzecz młodzieży, zapoznali się z formami współpracy organizacji z samorządami lokalnymi oraz metodami wspierania aktywności społecznej i zawodowej młodzieży.

 

Ukraiński partner stworzył dla uczestników projektu internetowy system wsparcia, zaś sami liderzy – sieć współpracy, w ramach której wymieniają się pomysłami i doświadczeniami. Pierwsze zagadnienia współpracy oraz korzystania ze wsparcia zgłoszone były już podczas konferencji podsumowującej w Czernihowie i dotyczyły m.in. możliwości korzystania z funduszy unijnych na edukację młodzieży ukraińskiej w krajach UE, tworzenia własnych firm czy zasad budowania programów stypendialnych.

 

nida1

nida2

nida3

 

nida logo       dobroczyn

Skip to content