Projekty w Ukrainie

Solidarity Fund > Projekty w Ukrainie > Akademia Partycypacji Społecznej

Akademia Partycypacji Społecznej

2014Ukraina 

 

Stowarzyszenie Progres

 

Tytuł projektu: Akademia Partycypacji Społecznej  / Academy of social participation

 

Projekt realizowały wspólnie na terenie obwodu lwowskiego Stowarzyszenie Progres z Lublina i Towarzystwo Lwa ze Lwowa.

 

Celem działań było zwiększenie aktywnego udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu społecznym poprzez działania edukacyjne i animacyjne oraz nawiązanie długotrwałej współpracy animatorów i organizacji z Polski i Ukrainy.

 

W projekcie wzięło udział 16 liderów społecznych, reprezentantów organizacji pozarządowych i samorządowych z obwodu lwowskiego oraz 8 animatorów społecznych z Polski.

 

W ramach projektu przeprowadzono 5 dwudniowych warsztatów z zakresu animacji partycypacji społecznej oraz dwie wizyty studyjne w Polsce, podczas których zaprezentowano przykłady działań na rzecz rozwoju lokalnego prowadzone przez społeczności lokalne przy wsparciu animatorów.

 

Stowarzyszenie Progres organizowało również spotkania przedstawicieli środowiska NGO, samorządów i biznesu z uczestnikami projektu w celu wymiany doświadczeń i zaplanowania wspólnych działań na przyszłość.

 

prog1

prog2

 

 

progres logo1           tl logo

Skip to content