Projekty w Ukrainie

Solidarity Fund > Projekty w Ukrainie > Wsparcie liderów reformy systemu opieki instytucjonalnej nad dziećmi na Ukrainie – kontynuacja

Wsparcie liderów reformy systemu opieki instytucjonalnej nad dziećmi na Ukrainie – kontynuacja

2014Ukraina 

 

Towarzystwo Nasz Dom 

 

Tytuł projektu: Wsparcie liderów reformy systemu opieki instytucjonalnej nad dziećmi na Ukrainie, w obwodzie mikołajowskim / Support for leaders of institutional child care system in Ukraine, mikolajovski district

 

Projekt realizowany przez Towarzystwo Nasz Dom w partnerstwie z organizacją Ukrajinskyj Fond Blahopoluczia Ditej był kontynuacją działań rozpoczętych w 2013 roku.

 

Miał na celu wzmocnienie reformy systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, jej promocji oraz przygotowanie strategii i standardów na podstawie działań w wybranym przez Rząd obwodzie mikołajowskim.

 

W ramach projektu odbyły się szkolenia dla trenerów metodą indywidualnych planów pracy z dzieckiem, działania promujące reformę na poziomie lokalnym, szkolenie dla potencjalnej kadry placówek po reformie oraz wyjazd studyjny do Kirowogradu, gdzie istnieje już przykładowy dom dla dzieci prowadzony według zasad promowanych przez projekt.

 

Dzięki projektowi grupa inicjatorska podjęła działania promujące deinstytucjonalizację dotychczasowego systemu opieki nad dziećmi, powstało 7 pogłębionych analiz w kilku miastach obwodu, przygotowano strategię przekształceń i standardów funkcjonowania domów dziecka oraz podstawy dla reformy w obwodzie mikołajowskim, a także wyszkolono grupę 20 trenerów mających wiedzę i umiejętności do pracy w nowym systemie.

 

tnd1

tnd2

 

nasz dom       UFPD

Skip to content