Projekty w Gruzji

Solidarity Fund > Projekty w Gruzji > Szkoła debat 2014

Szkoła debat 2014

Tytuł projektu: Szkoła debat 2014 / School of debates 2014

Projekt „Szkoła debat 2014” był realizowany przez Fundację CEO oraz organizację Kartlosi, na bazie doświadczeń z projektu „Szkoła debat” z 2013 roku, w celu wzmocnienia partycypacji szkolnej i samorządności uczniowskiej w gruzińskich szkołach.

Uczniowie i nauczyciele z 16 szkół wzięli udział w cyklu warsztatów i pracowali pod opieką tutorów nad rozwiązaniem wybranej kwestii w szkole. Tutorzy przygotowywali się do pracy podczas wizyty studyjnej w Polsce. Społeczność szkolna wspólnie diagnozowała najważniejsze problemy szkoły (głównie odnoszące się do infrastruktury szkoły i czystości), a podczas debaty szukała rozwiązań i decyzji realnych do wdrożenia.

Podjęcie tych tematów przez uczniów, włączenie w nie lokalnych władz, mieszkańców, nauczycieli zaowocowało m.in. decyzją o stworzeniu przejścia dla pieszych koło szkoły, udziałem w ministerialnym konkursie grantowym na wsparcie szkolnej biblioteki czy otrzymaniem sadzonek z ministerstwa środowiska na renowację terenu wokół szkoły.

Projekt zasiał wśród uczniów i nauczycieli chęć zmiany – wiarę w to, że małymi krokami można zmieniać otoczenie i atmosferę w szkole.

 ceo

kartlosi

Skip to content