Projekty w Mołdawii

Solidarity Fund > Projekty w Mołdawii > Dniestr, młodzież i demokracja

Dniestr, młodzież i demokracja

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

Tytuł projektu: Dniestr, młodzież i demokracja / Dniester, youth and democracy

Ten dwuletni projekt został zrealizowany we współpracy z czterema partnerami mołdawskimi: INDIGO, Młodzież z Naddniestrza, Rada Rejonu Dubasari oraz od 2014r. Center for International Communication and Human Rights (CICHR) z Ialoveni.

Celem działań był rozwój demokracji lokalnej w rejonach Dubasari i Ialoveni. W rezultacie serii warsztatów w Mołdawii oraz dwóch wizyt studyjnych w Polsce otrzymało wsparcie i zostało przez młodzież wdrożonych w obydwu rejonach 11 inicjatyw lokalnych w 2013r. i 25 w 2014r.

Służyły one nie tylko poprawie warunków życia młodzieży, lecz obejmowały także seniorów, młode matki, dzieci niepełnosprawne oraz z rodzin dysfunkcyjnych lub sieroty. Przyczyniły się do zwiększenia przejrzystości pracy administracji lokalnej oraz do zaangażowania młodzieży w uczestniczenie oraz monitorowanie wyborów do parlamentu.

Powstało kilka zespołów młodych dziennikarzy i reporterów, a wydawane przez nich w formie papierowej lub elektronicznej gazety są często jedynymi we wsi i cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. W dwóch miejscowościach zaktywizowały się Wiejskie Rady Młodzieżowe. W jednym przypadku nawiązała się stała współpraca z polską organizacją poznaną w trakcie wizyty studyjnej.

mto     raionul dubasari lung copy       indigo

Skip to content