Projekty w Mołdawii

Solidarity Fund > Projekty w Mołdawii > Aktywizacja młodzieży mołdawskiej w oparciu o Szkolne Kluby Europejskie

Aktywizacja młodzieży mołdawskiej w oparciu o Szkolne Kluby Europejskie

2014Mołdawia 

 

Terra Humana

 

tytuł projektu: Nasza wspólna Europa – aktywizacja udziału młodzieży mołdawskiej w transformacji systemowej i zmianie postaw obywatelskich w oparciu o Szkolne Kluby Europejskie w rejonach północnej Mołdawii / Our Shared Europe – activation of the Moldovan youth participation in system transformation and change of public spirit based on the European School Clubs in areas of northern Moldavia

 

Projekt zrealizowała fundacja Terra Humana w partnerstwie z organizacją pozarządową Moştenitorii z Mołdawii oraz Towarzystwem Lwa z Ukrainy.

 

Celem projektu było przekazanie uczniom i nauczycielom z różnych rejonów Mołdawii narzędzi do podejmowania działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej oraz animowania działalności Szkolnych Klubów Europejskich (SKE).

 

Dzięki przeprowadzonym działaniom powstało sześć modelowych SKE w szkołach średnich w sześciu rejonach północnej Mołdawii, opracowano poradnik “Jak skutecznie działać w Szkolnym Klubie Europejskim”, stworzono stronę internetową sieci klubów – www.SchoolEuroclubsMoldova.eu, zorganizowano warsztaty dla nauczycieli oraz obóz szkoleniowo-rekreacyjny, podczas których trenerzy z Polski i Ukrainy przeprowadzili szkolenia dotyczące organizacji pracy SKE.

 

W trakcie obozu grupa 100 uczestników przygotowała własne projekty, a najlepsze z nich otrzymały środki na realizację, co pozwoliło łącznie przeprowadzić 25 młodzieżowych inicjatyw. Najbardziej aktywna grupa uczniów i nauczycieli wzięła udział w wizycie studyjnej w Ukrainie i Polsce, co stało się okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z polskimi SKE. Rezultaty działań podsumowano na forum SKE w Balti, które promowało nowozałożone kluby i samą ideę SKE oraz aktywizację młodzieży na rzecz integracji europejskiej.

 

terra1

terra2

terra3

 

TH logo      mostenitorii logo       tl logo

Skip to content