Projekty w Ukrainie

Solidarity Fund > Projekty w Ukrainie > Od mediacji szkolnej ku społeczeństwu obywatelskiemu

Od mediacji szkolnej ku społeczeństwu obywatelskiemu

   2013 – Ukraina 

 

Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana Kolbego

 

tytuł projektu: Od mediacji szkolnej ku społeczeństwu obywatelskiemu. Projekt Współpracy Polsko-Ukraińskiej 2013 /
From school mediation to civil society. Polish-Ukrainian cooperation project 2013

 

Realizatorem projektu był Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana Kolbego we współpracy z Ługańską Obwodową Grupą Mediacji z Ukrainy oraz Polskim Centrum Mediacji w Sopocie.

 

Adresatów projektu stanowili uczniowie i nauczyciele szkół gimnazjalnych i średnich w obwodzie ługańskim. Projekt obejmował następujące działania: seminarium przygotowujące w Gdańsku dla kadry nauczycielskiej, konferencję prasową otwierającą projekt, seminaria młodzieżowe w szkołach średnich w obwodzie ługańskim, przygotowanie publikacji nt. mediacji oraz stworzenie strony internetowej nt. mediacji szkolnej.

 

W ramach projektu przeszkolono w zakresie mediacji szkolnej i rówieśniczej ponad 240 uczniów i nauczycieli. Istotnym założeniem szkoleń było uczestnictwo w zajęciach dyrekcji szkół, po to, aby zachęcać kierowane przez nich szkoły do wdrażania mediacji jako metody pokojowego rozwiązywania sporów.

 

Jednym z efektów współpracy dwóch zespołów eksperckich z Polski i Ukrainy było wydanie zbioru materiałów pt. „Mediacja od A do Z. Podręcznik świadomego ucznia i obywatela”. Publikacja stanowi  wsparcie merytoryczne i metodyczne dla nauczycieli i uczniów szkół, którzy chcą poszerzać wiedzę oraz rozwijać swoje umiejętności w zakresie mediacji rówieśniczej.

 

Read about project in English.

 

kolbe2

 kolbe1

 

dmk

 

Skip to content