Projekty w Ukrainie

Solidarity Fund > Projekty w Ukrainie > Wzmacnianie kontrolnej roli władzy sądowniczej

Wzmacnianie kontrolnej roli władzy sądowniczej

  2013 – Ukraina 

 

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI

 

Tytuł projektu: Wzmacnianie kontrolnej roli władzy sądowniczej w systemie równowagi organów władzy na Ukrainie /
Strenghtening the control role of judiciary in the balance of power in Ukraine

 

Projekt realizowany przez Fundację PAUCI we współpracy z filią Fundacji w Ukrainie miał na celu podniesienie świadomości młodych ukraińskich prawników i dziennikarzy na temat wagi niezależności sądownictwa w systemie trójpodziału władzy w Ukrainie.

 

Wśród najważniejszych działań projektowych należy wymienić organizację dwunastu seminariów nt. miejsca sądownictwa w systemie trójpodziału władzy w Polsce i w Ukrainie zorganizowanych w 6 ukraińskich miastach. W seminariach wzięli udział polscy i ukraińscy eksperci, prawnicy, profesorowie akademiccy, pracownicy CBA. Odbiorcami seminariów byli studenci ostatniego roku prawa oraz młodzi prawnicy i dziennikarze.

 

Innym ważnym działaniem była wizyta studyjna w Polsce, w Warszawie i Poznaniu, dla wybranych uczestników projektu – młodych prawników i dziennikarzy. Podczas wizyty młodzi Ukraińcy poznali system sądownictwa w Polsce, ustawodawstwo i praktykę działania dotyczące niezawisłości sądownictwa, działanie trybunałów i sądów, a także pracę dziennikarzy i redakcji zajmujących się problematyką walki z korupcją i procesów sądowych.

 

Projekt został podsumowany podczas międzynarodowej konferencji w Odessie z udziałem ekspertów z Ukrainy, Polski, Gruzji i Mołdawii.

 

Efektem projektu było zainicjowanie dyskusji nt. ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości i propozycji jego reformowania. Młodzi ukraińscy prawnicy i dziennikarze, pod okiem ekspertów, przygotowali własną publikację nt. reformy sądownictwa na Ukrainie, dystrybuowaną on-line.

 

Read about project in English.

 

pauci ukr1

 pauci ukr2

 

pauci

 

Skip to content