Projekty w Tadżykistanie

Solidarity Fund > Projekty w Tadżykistanie > Wsparcie niezależnych mediów w Tadżykistanie

Wsparcie niezależnych mediów w Tadżykistanie

2013Tadżykistan 

 

Instytut Lecha Wałęsy

 

tytuł projektu: Wsparcie niezależnych mediów w Tadżykistanie / Empowering independent media in Tajikistan

 

Projekt został zrealizowany przez Instytut Lecha Wałęsy we współpracy z organizacją Independent School of Journalism “Tajikistan – XXI century” (ISJ). Celem projektu było wzmocnienie potencjału niezależnych środowisk dziennikarskich w Tadżykistanie poprzez wsparcie techniczne lokalnego partnera oraz rozwój praktycznych kompetencji zawodowych tadżyckich dziennikarzy.

 

W ramach projektu przekazano organizacji partnerskiej sprzęt komputerowy oraz foto-wideo, który jest obecnie wykorzystywany w trakcie szkoleń dziennikarskich prowadzonych przez ISJ. Ważnym elementem projektu był pięciodniowy warsztat dotyczący dziennikarstwa multimedialnego, które dopiero rodzi się w Tadżykistanie. Poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach szkoleniowych od prezentacji i konwersatoriów po ćwiczenia praktyczne i zajęcia terenowe, uczestnicy poznawali zagadnienia m.in. poszukiwania i hierarchizowania informacji, interakcji z czytelnikami w internecie czy kręcenia i montażu filmów wideo.

 

Wśród uczestników szkolenia, realizatorzy wyłonili dwie najbardziej aktywne osoby, które uzyskały możliwość udziału w dwutygodniowym stażu w polskich mediach.  

 

W czasie trwania projektu przeszkolono 50 osób, którym dotychczasowa aktywność dziennikarska i nabyte umiejętności pozwolą zaangażować się w pracę na rzecz mediów lokalnych. Zauważalnie poprawiła się jakość i atrakcyjność materiałów informacyjnych tworzonych przez przeszkolonych dziennikarzy.

 

Read about project in English.

 

ilw tadz1

ilw tadz2

 

ilw

 

Skip to content