Projekty w Mołdawii

Solidarity Fund > Projekty w Mołdawii > Dniestr, młodzież i demokracja

Dniestr, młodzież i demokracja

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

Tytuł projektu: Dniestr, młodzież i demokracja / Dniester, youth and democracy

Projekt był wdrażany przez Małopolskie Towarzystwo Oświatowe we współpracy z mołdawskimi stowarzyszeniami Indigo i Młodzież z Naddniestrza oraz Radą Rejonu Dubasari.

Celem projektu w 2013 r. był rozwój demokracji lokalnej w rejonie Dubasari graniczącym z Naddniestrzem poprzez zwiększenie aktywnego uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie metod dobrego rządzenia i przejrzystości działań lokalnej administracji, wzmocnienie umiejętności liderskich młodych ludzi z terenów wiejskich oraz wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i trzeciego sektora.

Dzięki warsztatom i szkoleniom ponad setka młodych ludzi zdobyła wiedzę oraz umiejętności pozwalające im pełnić rolę aktywnych obywateli w społeczeństwie. Na terenie objętym działaniami projektowymi, w miejscowości Kosznica, powstało specjalne centrum udostępniające miejsce do spotkań młodzieży i grup nieformalnych oraz aktywizujące te grupy.

Kilkanaście młodych osób odbyło podróż po Polsce, podczas której mogli zapoznać się z praktycznym funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego. Przeprowadzone działania edukacyjne miały za zadanie zainspirować młodych ludzi do pracy nad ich własnymi inicjatywami, w efekcie czego powstało 11 lokalnych projektów oraz jeden o zasięgu rejonowym.

Dodatkowo, ponad 30 000 mieszkańców gmin objętych projektem zyskało narzędzie do obserwacji działań lokalnych władz poprzez stronę internetową www.decidetu.md oraz dostęp do darmowych biuletynów informacyjnych z aktualnościami z rejonu.

Projekt jest realizowany również w roku 2014.

Read about project in English.

mto

Skip to content