Projekty w Gruzji

Solidarity Fund > Projekty w Gruzji > Szkoła Liderów Politycznych Gruzji, Mołdawii i Ukrainy

Szkoła Liderów Politycznych Gruzji, Mołdawii i Ukrainy

2013 – Gruzja, Ukraina, Mołdawia

 

Stowarzyszenie Szkoła Liderów

 

tytuł projektu: Szkoła Liderów Politycznych Gruzji, Mołdawii i Ukrainy / School of Political Leaders Georgia, Moldova and Ukraine

 

Projekt autorstwa Stowarzyszenia Szkoła Liderów był realizowany we współpracy z organizacjami Europejski Dialog z Ukrainy, Holenderski Instytut Demokracji Wielopartyjnej – Reprezentacja na Kaukazie Południowym z Gruzji i Krajowa Rada Młodzieży z Mołdawii.

 

Przeprowadzone działania miały na celu wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Gruzji, Mołdawii i Ukrainie poprzez tworzenie kapitału społecznego niezbędnego w procesie zmian demokratycznych. Cel został osiągnięty poprzez warsztaty i spotkania w ramach dwóch etapów Szkoły Liderów Politycznych na Ukrainie i w Polsce, wymianę dobrych praktyk i sieciowanie uczestników projektu.

 

W trakcie spotkań uczestnicy rozwijali swoje kompetencje liderskie z zakresu pracy w zespole,  wystąpień i debat publicznych, asertywności w polityce i komunikacji politycznej. Liderzy i liderki spotkali się także z przedstawicielami wiodących organizacji pozarządowych, instytutów politycznych oraz reprezentantami władzy na różnych szczeblach.

 

W projekcie wzięło udział 24 młodych liderów życia publicznego Mołdawii, Gruzji i Ukrainy, pretendujący do stania się w przyszłości przedstawicielami środowisk opiniotwórczych w swoich krajach, którym zdobyte doświadczenia pomogą wywierać większy wpływ na kształtowanie polityk w ich społecznościach.

 

Działanie zbudowało sieć młodych ludzi aktywnie uczestniczących w życiu publicznym swoich krajów, stworzyło więzy między wszystkimi zaangażowanymi państwami, dało przestrzeń do nawiązania współpracy i zainicjowania wymiany pomysłów na wspólne działania. Miejscem, w  którym po zakończeniu projektu uczestnicy mogą kontynuować kontakty i współpracę jest Baza Absolwentów Szkoły Liderów, zrzeszająca prawie 1000 osób.

 

Efektem końcowym projektu była publikacja, poruszająca zagadnienia polityczne i społeczne ważne z punktu widzenia uczestników projektu, jest ona dostępna pod adresem: www.szkola-liderow.pl/download.php?id=743

 

ssl2

ssl1

 

ssl

 

 

Skip to content