Projekty w Tunezji

Solidarity Fund > Projekty w Tunezji > Młodzi liderzy społeczności lokalnych Susy i pobliskich miejscowości

Młodzi liderzy społeczności lokalnych Susy i pobliskich miejscowości

2013Tunezja 

 

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

 

tytuł projektu: Młodzi liderzy społeczności lokalnych Susy i pobliskich miejscowości / Young leaders of local communities of Sousse and neighbouring towns

 

Przy realizacji projektu w Tunezji Fundacja MiLA współpracowała z L’Association des Jeunes Méditerranéens pour les Echanges Culturels (AJMEC), Association Eureka oraz Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse.

 

Głównym celem projektu była edukacja obywatelska młodzieży w wieku 12-25 lat w miejscowości Susa i sąsiadujących z nią miejscowościach Kalaa Kebira, Hammam Sousse, Monastir i M’saken poprzez poznanie i praktyczne zastosowanie innowacyjnych metod partycypacyjnego planowania i realizacji działań.

 

W ramach projektu przeprowadzono serię szkoleń i warsztatów praktycznych, które przygotowały młodzież do tworzenia Młodzieżowych Rad oraz podejmowania przez nie konkretnych działań na rzecz swoich społeczności, zwłaszcza ludzi młodych.

 

Realizacja mini-projektów, po jednym w każdej miejscowości, pozwoliła wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce i przeprowadzić konkretne działanie w odpowiedzi na zdefiniowany problem, np. podnieść estetykę wybrzeża w Monastir, zachęcić młodych ludzi do czytania poprzez stworzenie sieci bookbox’ów w kawiarniach w Sousse, zrewitalizować park w Hammam Soussee, podnieść standard małych szkół w ubogiej dzielnicy Kalaa Kebira czy utworzyć laboratorium badawcze dla dzieci z M’saken, żeby mogły poznawać prawa fizyki oraz przeprowadzać eksperymenty.

 

Projekt stworzył też możliwości współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy pięcioma miejscowościami, a także pozwolił zapoznać się z działaniami sektora obywatelskiego w Polsce. Powstała strona internetowa Młodzieżowych Rad, profil i grupa na FB, gazeta „Youth in Action” oraz poradnik rozwoju zrównoważonych społeczności, który może pomóc Młodzieżowym Radom podejmować nowe, coraz ambitniejsze inicjatywy.

 

W efekcie działań projektowych młodzi ludzie nie tylko zwiększyli swoją wiedzę i umiejętności, ale także zaangażowali się w realizację konkretnych działań, tym samym stając się partnerem w dialogu z lokalnym samorządem w sprawach dla siebie ważnych.

 

Read about project in English.

 

mila tun 1sm

mila tun 2sm

mila tun 3sm

 

mila

 

Skip to content