Projekty w Mjanmie/Birmie

Solidarity Fund > Projekty w Mjanmie/Birmie > Edukacja obywatelska ponad konfliktami

Edukacja obywatelska ponad konfliktami

2013 – Birma/Mjanma Flag of Myanmar.svg

 

Fundacja Inna Przestrzeń

 

tytuł projektu: Razem dla Birmy: Edukacja obywatelska ponad konfliktami / Together for Burma: Civic education above conflicts

 

Projekt został zrealizowany przez Fundację Inna Przestrzeń w dwóch regionach Birmy: Arakan przy granicy z Bangladeszem oraz w górskim regionie Szan graniczącym z Tajlandią, Laosem i Chinami. Po stronie birmańskiej projekt współtworzyły: Youth Development Initiative Network (YDIN), Kaung Rwai Social Action Network (KSAN) oraz National Democratic Party for Human Rights (DPHR), zaś po stronie polskiej – Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Birmańska.

Głównym celem projektu było wsparcie inicjatyw edukacji obywatelskiej w tych regionach oraz stworzenie platformy współpracy pomiędzy często skonfliktowanymi mniejszościami etnicznymi. Poza pro-demokratycznymi i edukacyjnymi działaniami, wiele uwagi zostało poświęcone działaniom uświadamiającym uczestników o konieczności współpracy, dialogu i porozumienia.

 

W rejonie Arkan nauczyciele szkół publicznych i niepublicznych wzięli udział w szkoleniu z zakresu partycypacyjnych metod edukacji, co następnie wykorzystali organizując cykl zajęć edukacyjnych dla najbiedniejszych dzieci poszkodowanych przez konflikt w regionie. W ramach kontynuacji działań rekoncyliacyjnych przeprowadzono także pierwsze w historii warsztaty z mediacji, negocjacji i anatomii konfliktu dla liderów reprezentujących mniejszość Rohnigya.

 

W regionie Szan odbyło się szkolenie trenerskie i z zakresu edukacji wyborczej, podczas którego wspólnie z uczestnikami opracowano broszurę informacyjną „Dlaczego powinieneś głosować”. Broszura, przetłumaczona na 4 języki etniczne, stanowiła pierwszą tego typu publikację w tej części Birmy. Po zakończeniu treningu uczestnicy zorganizowali w swoich regionach spotkania na temat edukacji wyborczej i rozprowadzili broszury.

 

Podsumowaniem projektu było Forum „Voice of Social Change”, które stało się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami z dwóch regionów objętych działaniami projektowymi.

 

Poprzez edukację obywatelską projekt przyczynił się do wzmocnienia procesu demokratyzacji i stymulacji społeczeństwa obywatelskiego w regionach Arakan i Szan.

 

Read about project in English.

 

in prz3sm

in prz1sm

 

inna przestrzen

 

Skip to content