Projekty w Gruzji

Solidarity Fund > Projekty w Gruzji > Centrum Wsparcia Wiejskich NGO Kachetii

Centrum Wsparcia Wiejskich NGO Kachetii

Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja.

Tytuł projektu: Centrum Wsparcia Wiejskich NGO Kachetii – Akademia Fundrisingu / Kakheti Rural NGOs Support Center: Fund-Raising Academy

Celem projektu było wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich gruzińskiej Kachetii. Projekt zrealizowany w roku 2013 stanowił kontynuację działań wnioskodawcy przeprowadzonych w Kachetii w 2012 r. W roli partnera po stronie gruzińskiej uczestniczyli Media Center Kacheti, Georgian Civil Development Association oraz Community Development Center „SATEMO”, zaś po stronie polskiej – Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

 

Wsparcie realizowano poprzez wzmacnianie potencjału lokalnych organizacji pozarządowych, podnoszenie kompetencji projektowych i zarządczych osób w nich działających, angażowanie młodych do działań na rzecz wspólnot, a także rozwiązywanie rzeczywistych lokalnych problemów poprzez miejscowe organizacje pozarządowe.

Najważniejszymi trwałymi efektami, które udało się osiągnąć dzięki realizacji projektu są otworzenie Centrum Wsparcia Lokalnych NGO w Gurjaani, uruchomienie w ramach Centrum Akademii Fundraisingowej oraz opracowanie przez uczestniczące organizacje 9 wniosków projektowych pod kątem lokalnych problemów, profilu danego NGO oraz specyfiki donorów.

 

W realizacji projektu kluczowe było wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych, czego dowodem jest opracowanie specjalnej platformy e-learningowej http://projectsincubator.org oraz wyposażenie centrum w sprzęt komputerowy i multimedialny. Obecnie strona dostarcza gruzińskim organizacjom aktualne informacje o zmianach prawnych, organizowanych szkoleniach, ogłoszonych konkursach grantowych oraz wydawanych publikacjach.

emisja

Skip to content