Projekty w Ukrainie

Solidarity Fund > Projekty w Ukrainie > Dziennikarstwo śledcze na Ukrainie przeciwko korupcji

Dziennikarstwo śledcze na Ukrainie przeciwko korupcji

Towarzystwo Demokratyczne Wschód

tytuł projektu: Dziennikarstwo śledcze na Ukrainie przeciwko korupcji. Doświadczenia Polski i Ukrainy / Investigative jouralism in Ukraine against corruption. Poland and Ukraine experience exchange

Projekt realizowało Towarzystwo Demokratyczne Wschód w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Prasy Regionalnej w Kijowie.

Celem projektu było wsparcie demokracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie poprzez zwiększenie przejrzystości życia publicznego oraz przeciwdziałanie korupcji, zwłaszcza w dwóch ośrodkach Ukrainy Południowej: Sewastopolu i Mikołajowie, a także rozwijanie mechanizmów kontroli społecznej i kształtowanie postaw obywatelskich za pośrednictwem mediów. Jako bezpośrednie cele projektu zostało wyznaczone: podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie dziennikarstwa śledczego i wzajemne poznanie się dziennikarzy śledczych z dwóch w/w ośrodków oraz wymiana doświadczeń i zbliżenie się środowisk dziennikarzy śledczych ukraińskich i polskich.

W projekcie zostało zrealizowanych łącznie siedem działań, z których kluczowe znaczenie miały dwa cykle treningów w Sewastopolu i Mikołajowie oraz konkurs na najlepsze śledztwo dziennikarskie wśród uczestników projektu.

Podczas szkoleń dziennikarze uczyli się m.in. metodologii prowadzenia antykorupcyjnych śledztw dziennikarskich, bezpieczeństwa pracy dziennikarzy śledczych, a także wykorzystywania nowych mediów. Dziesięciu laureatów konkursu na najlepsze śledztwo dziennikarskie wzięło udział w wizycie studyjnej w Warszawie. Dziennikarze śledczy z Ukrainy mieli możliwość spotkania się z czołowymi dziennikarzami śledczymi w Polsce, a także zapoznania się z metodyką pracy polskich mediów, m.in: Gazety Wyborczej, TVN-u czy Radia Wnet.

Wśród głównych rezultatów projektu należy wymienić poprawę poziomu kwalifikacji zawodowych ukraińskich dziennikarzy śledczych, zapoczątkowanie kontaktów zawodowych pomiędzy dziennikarzami z Ukrainy i Polski, a także przekazanie polskich doświadczeń, przede wszystkim praktycznych aspektów pracy dziennikarza śledczego.

 

tdw

Skip to content