Projekty w Ukrainie

Solidarity Fund > Projekty w Ukrainie > Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego

Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego

2012Ukraina 

 

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug

 

Tytuł projektu: Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego / Strengthening of Sustainable Regional Development through the Cooperation between Local Authorities and Communities in Lviv Region

Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego miał charakter edukacyjny i zakładał wykorzystanie polskiego doświadczenia w realizacji strategii rozwoju lokalnego i regionalnego opierających się na współpracy administracji publicznej z lokalnymi społecznościami (gromadami), sektorem pozarządowym oraz przedstawicielami biznesu w wybranych miastach/wsiach obwodu Lwowskiego.

W ramach działań projektu odbyły się jednodniowe warsztaty i konsultacje na terenie Obwodu Lwowskiego dla 10 miast/wsi beneficjentów z zakresu m.in. zasad aplikowania o środki na dofinansowanie mini-grantów na Ukrainie, strategicznego planowania efektywnego rozwoju lokalnego w Obwodzie Lwowskim i na Ukrainie oraz zasad współpracy międzysektorowej. W warsztatach wzięło udział 300 bezpośrednich beneficjentów.

W ramach wizyty studyjnej w Polsce 12 ukraińskim liderom przekazane zostało polskie doświadczenie z zakresu zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego. Podsumowaniem projektu była zorganizowana konferencja we Lwowie dla 50 uczestników.

Efektem poczynionych działań stało się opracowanie 20 nowych wniosków do złożenia w kolejnym naborze PRR Obwodu Lwowskiego, oraz wydanie 200 egzemplarzy publikacji w formie informatorów oraz zamieszczenie ich wersje elektroniczne na stronach internetowych partnerów projektu oraz instytucji współpracujących.

 

Więcej o projekcie:
http://euroregionbug.pl/content/view/164/1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://euroregionbug.pl/

 

 

 

Skip to content