Projekty w Ukrainie

Solidarity Fund > Projekty w Ukrainie > Wzmocnienie społeczności obywatelskich AR Krym

Wzmocnienie społeczności obywatelskich AR Krym

2012Ukraina 

 

Terra Humana

 

Tytuł projektu: Wzmocnienie społeczności obywatelskich AR Krym w oparciu o trening metodologiczny i wypracowanie strategii rozwoju organizacji dla pięciu rejonowych Centrów Rozwoju Gromad / Reinforcement of civil communities of Crimea Autonomic Republic based on methodological training and elaboration of development strategies for five Regional Centers for Local Communities Development

 

Partnerzy postawili sobie za cel aktywizację społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych w 5 regionach, w których działają rejonowe Centra Rozwoju Gromad.

 

W ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Programem UNITER z Simferopola i Towarzystwem Lwa z Lwowa wypracowano plany strategiczne działania dla Centrów i przeszkolono grupę lokalnych trenerów z zakresu metodologii planowania strategicznego. Przeprowadzono  warsztaty planowania strategicznego dla pięciu organizacji krymskich prowadzących Centra. Kolejnym etapem projektu było przeszkolenie 10 doświadczonych trenerów, członków CRG, z zakresu metodologii planowania strategicznego. Podsumowaniem projektu była zorganizowana 19 listopada 2012 r. konferencja z udziałem 139 uczestników.

 

 

Więcej o projekcie:
http://www.terrahumana.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.terrahumana.pl/

Skip to content