Projekty w Ukrainie

Solidarity Fund > Projekty w Ukrainie > Współpraca i wsparcie dla organizacji dziennikarskich

Współpraca i wsparcie dla organizacji dziennikarskich

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Tytuł projektu: Współpraca i wsparcie dla organizacji dziennikarskich na Ukrainie / Cooperation and support for Ukrainian journalists organisations

Wszechobecna korupcja, uzależnienie mediów od władzy i ich powiązania biznesowe powodują, że w ostatnim rankingu wolności prasy stworzonego przez organizację Reporters Without Borders (RSF) Ukraina zajmuje dalekie 116 miejsce (na 179 możliwych).

Projekt umożliwił wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania wolnych mediów, wolności słowa oraz wsparcie organizacji pozarządowych w walce z korupcją dzięki nawiązaniu współpracy z organizacjami dziennikarskimi na Ukrainie, wsparciu ich oraz promocji ich dokonań, zwłaszcza w dziedzinie kontroli nad instytucjami publicznymi.

W trakcie projektu odbyła się wizyta studyjna i konferencja, w której wzięli udział przedstawiciele największych organizacji dziennikarskich na Ukrainie: Narodowej Unii Dziennikarzy Ukrainy (NSJU) oraz Niezależnego Związku Zawodowego Mediów Ukrainy (NMPU), a także działacze ruchu społecznego „Kontrola Drogowa” oraz wołyńskiej organizacji „Forum Ukraińskich Dziennikarzy”. Gośćmi honorowymi konferencji były laureatki Konkursu o Polsko-Ukraińską Nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, które uroczyście odebrały pamiątkowe dyplomy i nagrody pieniężne.

Więcej o projekcie: http://www.sdp.pl/projekt-grantowy

http://www.sdp.pl/

Skip to content