Projekty w Ukrainie

Solidarity Fund > Projekty w Ukrainie > Reforma systemu opieki nad dziećmi na Ukrainie

Reforma systemu opieki nad dziećmi na Ukrainie

2012Ukraina 

 

Towarzystwo Nasz Dom

 

Tytuł projektu: Reforma systemu opieki nad dziećmi na Ukrainie poprzez wykorzystanie polskich doświadczeń / Reform of the care system above children in the Ukraine based on Polish experience

 

Projekt Reforma systemu opieki nad dziećmi na Ukrainie poprzez wykorzystanie polskich doświadczeń, osiągnęła zamierzony cel, którym było wsparcie dobrych praktyk w opiece zastępczej dla dzieci w Ukrainie, przykładem których są innowacyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze utworzone w Kirowogradzie praktykujące zindywidualizowane podejście do pracy z dziećmi oraz z utworzonego programu pomocy konkretnemu dziecku i jego rodzinie.
 
W trakcie realizacji projektu grupa ekspertów z Ukrainy zapoznała się z organizacją polskiego systemu pomocy dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej, a następnie opracowała wytyczne i rekomendacje odnośnie zmian w krajowych przepisach prawnych. Rekomendacje zostały przekazane do rozpatrzenia Ministerstwu Polityki Socjalnej Ukrainy oraz Ministerstwu Ochrony Zdrowia Ukrainy. Partnerem w projekcie jest Ukraińskyj Fond Błagopołuczia Ditej / Child Well-being Fund Ukraine. Ze względu na cele, projekt odbywał się w bezpośredniej współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Ochrony Zdrowia Ukrainy, Ministerstwa Polityki Socjalnej Ukrainy, Miejskiej Państwowej Administracji m. Kirowograd, dyrektorem Domów dla Dzieci w Kirowogradzie.
 
Ważnym osiągnięciem projektu było stworzenie sieci współpracy pomiędzy ekspertami, organizacjami pozarządowymi i administracją. 

 

Więcej o projekcie:
http://www.towarzystwonaszdom.pl/?sub=9&contener=451

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.towarzystwonaszdom.pl/

 

 

 

Skip to content