Projekty w Ukrainie

Solidarity Fund > Projekty w Ukrainie > Przejrzysta Ukraina w dialogu społecznym

Przejrzysta Ukraina w dialogu społecznym

2012Ukraina 
 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Szkoleniowe FRDL w Szczecinie

 

Tytuł projektu: Przejrzysta Ukraina w dialogu społecznym. Budowanie społecznej aprobaty do walki z korupcją  / Transparent Ukraine in social dialogue. Building up social approval for struggle against coruption

 

 

Projekt stanowił kontynuację działań realizowanych od 2006 roku w ramach programu „Przejrzysta Ukraina” i miał za zadanie  zweryfikować skuteczność nowej formy konsultacji społecznych – warsztatów deliberacyjnych w 5 wybranych przez ukraińskiego partnera miastach (Switłowodsk, Pyriatyn, Korsuń-Szewczenkowski, Perejasław–Chmielnicki i Pryłuki). Adresatami realizowanego we współpracy z  Instytutem Demokracji im. Filipa Orlika projektu mieszkańcy miast jako odbiorcy usług świadczonych przez administrację lokalną. 
 
W ramach projektu przeszkolono 3-osobowe zespoły z każdego z miast składające się z urzędnika (z reguły zastępca mera), działacza organizacji pozarządowej oraz dziennikarza. Każdy zespół co najmniej trzykrotnie organizował w swoim mieście warsztaty deliberacyjne – każde komentowane w lokalnych mediach.  Całość  projektu była wspomagana i monitorowana przez 10-cio osobowy zespół polskich i ukraińskich ekspertów, co pozwoliło na maksymalne dostosowanie do ukraińskich realiów koncepcji „szkoły dialogu społecznego”.  Podsumowaniem dotychczasowych działań było wydanie (w nakładzie  500 egz.) 120-stronicowej publikacji, która trafiła do ukraińskich bibliotek, instytucji szkoleniowych, organizacji pozarządowych oraz urzędów.

 

 

Więcej o projekcie:
http://www.frdl.szczecin.pl/FRDLSerwis/chapter_64039.asp?soid=9434BAB0E6304D33AC5963E6E78215AF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.frdl.szczecin.pl/

 

Skip to content