Projekty w Ukrainie

Solidarity Fund > Projekty w Ukrainie > Promocja obywatelskich postaw młodzieży Ukrainy

Promocja obywatelskich postaw młodzieży Ukrainy

2012Ukraina 

 

Ośrodek Współpracy Europejskiej

 

Tytuł projektu: Jesteśmy Obywatelami. Jesteśmy Europejczykami. Promocja obywatelskich postaw młodzieży Ukrainy / We are Citizens. We are Europeans. Promoting civic attitudes among young people in Ukraine

 

Celem projektu było upowszechnienie wśród młodych ludzi Ukrainy wartości demokratycznych, postaw obywatelskich oraz umiejętności związanych z udziałem w życiu publicznym. Uczestnikami są ukraińscy nauczyciele oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych pracujących w sferze edukacji obywatelskiej i europejskiej z trzech sąsiadujących obwodów Ukrainy: kijowskiego, czernihowskiego oraz połtawskiego.

 

W ramach projektu przeprowadzono dwudniowe szkolenia adresowane do osób pracujących z młodzieżą, w których udział wzięło 18 osób oraz pięciodniową wizytę studyjną w Polsce dla 10 osób. Elementem upowszechniającym projekt była publikacja na CD – praktycznego podręcznika dla wprowadzenia i realizacji programów edukacji obywatelskiej i europejskiej w szkołach.

 

 

Więcej o projekcie:

http://www.cooperationcentre.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content