Projekty w Ukrainie

Solidarity Fund > Projekty w Ukrainie > Pomarańczowa Rewolucja@Pozyskiwanie Funduszy

Pomarańczowa Rewolucja@Pozyskiwanie Funduszy

2012Ukraina 

 

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu

 

Tytuł projektu: Pomarańczowa Rewolucja@Pozyskiwanie Funduszy. Społeczeństwo Obywatelskie / Orange Revolution@Resource Mobilization. Civil Society

 

 
Celem projektu Pomarańczowa Rewolucja@Pozyskiwanie Funduszy było wsparcie rozwoju potencjału i zasobów dwudziestu ukraińskich bezpartyjnych, rzeczniczych organizacji obywatelskich skupionych w ruchu „Chesno”  w przededniu wyborów parlamentarnych zaplanowanych na październik 2012 roku.
 
W ramach projektu: zorganizowano siedmiodniową Letnią Szkołę Fundraisingu, której celem było podniesienie wiedzy, nabycie umiejętności i kompetencji przez przedstawicieli NGO skupionych wokół ruchu Chesno; realizacja kampanii fundraisingowych przez uczestników Letniej Szkoły oraz organizacja Klubów Fundraisera w Krakowie, Warszawie i Kijowie oraz wizyty studyjnej.  Projekt przyczynił się do większego udziału obywateli w procesie monitorowania wyborów, zwłaszcza poprzez zwiększenie ich wiedzy na temat przejrzystości procedur i praktyki wyborczej.

 

Więcej o projekcie:
http://fundraising.org.pl/pomaranczowa-rewolucja-pozyskiwanie-funduszy/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fundraising.org.pl/

 

Skip to content