Projekty w Ukrainie

Solidarity Fund > Projekty w Ukrainie > Młodzi, aktywni w działaniu

Młodzi, aktywni w działaniu

2012Ukraina 

 

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS 

 

Tytuł projektu: Młodzi, aktywni w działaniu / Young, active in Action

 

Realizacja projektu „Młodzi, aktywni w działaniu” została skierowana do młodych osób z obwodu wołyńskiego na Ukrainie, które działają w organizacjach pozarządowych i chcą stać się liderami społeczności lokalnych.
 
Zasadniczym celem inicjatywy było wyposażenie młodych członków organizacji pozarządowych w kluczowe umiejętności liderskie i zainicjowanie wspólnego działania pobudzające lokalną społeczność. W ramach tych działań odbyło się 5-cio dniowe szkolenie dla 20 osób we Włodzimierzu-Wołyńskim. Uczestnicy szkolenia zrealizowali 4 projekty lokalne. W ramach 4-ro dniowej wizyty studyjnej w Polsce 9 osób zapoznało się z działaniami polskich organizacji pozarządowych na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.
 
Podsumowaniem działań było wydanie 300 sztuk publikacji “Młodzi liderzy społeczności lokalnych – realizujemy projekt”. Publikacje  te zostały przekazane lokalnym organizacjom i instytucjom publicznym.

 

Więcej o projekcie:
https://www.facebook.com/FundacjaArtos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content