Projekty w Ukrainie

Solidarity Fund > Projekty w Ukrainie > Szkoła aktywności lokalnej w Południowej Ukrainie

Szkoła aktywności lokalnej w Południowej Ukrainie

2012Ukraina 

 

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

 

Tytuł projektu: Szkoła aktywności lokalnej w Południowej Ukrainie / School of Local Activism in Southern Ukraine

 

Przyjęcie nowej ustawy w marcu 2012 roku „O stowarzyszeniach społecznych”, uprościła procedury rejestracyjne, usunęła terytorialny status organizacji i tym samym umożliwiła ukraińskim organizacjom ochronę interesów szerszych grup społecznych. Celem projektu była poprawa funkcjonowania sektora pozarządowego i zwiększenie potencjału lokalnych organizacji w południowej Ukrainie. “Szkoła aktywności lokalnej w Południowej Ukrainie” realizowana była w obwodach winnickim, chersońskim, mikołajowskim, odeskim oraz na Krymie. Adresatami projektu byli przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych działających w małych miastach i wsiach.

W ramach projektu odbyły się działania, których długoterminowym celem była poprawa funkcjonowania społeczności lokalnych w Południowej Ukrainie, poprzez budowanie roli organizacji pozarządowych w tych społecznościach w ramach dwóch ścieżek – animacyjnej i partycypacyjnej. Ścieżka animacyjna objęła pięciodniową Szkołę Letnią dla 18 uczestników, dwudniowe szkolenie z zakresu komunikacji ze społecznością lokalną dla 19 uczestników, cykl 4 akcji lokalnych oraz 4 staży dla przedstawicieli organizacji uczestniczących w projekcie. W ramach tej ścieżki wzmocniono kompetencje uczestników w zakresie animacji społeczności lokalnej oraz realizowania inicjatyw lokalnych. Druga ścieżka – partycypacyjna – obejmowała cykl dwóch szkoleń na temat form uczestnictwa w procesie decyzyjnym, a także pracę własną uczestników.

 

Więcej o projekcie:
http://www.eedc.org.pl/ukraina/szkoła-aktywności-lokalnej-w-południowej-ukrainie.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eedc.org.pl/

Skip to content