Projekty w Ukrainie

Solidarity Fund > Projekty w Ukrainie > Media i NGO – partnerstwo na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Media i NGO – partnerstwo na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Tytuł projektu: Media i NGO – partnerstwo na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ochrony praw człowieka / Media and NGO – partnership for the development of the civil society and protection of human rights

Projekt stanowił kontynuację działań realizowanych na terenie Ukrainy przez Helsińską Fundację Praw Człowieka wspólnie z Centrum Technologii Humanistycznych AHALAR oraz Teleradio kompanią Czernomorskaja. Projekt ten zrodził się z przekonania, że dla dalszego rozwoju Ukrainy niezbędne jest przeprowadzenie reform instytucjonalnych, zmierzających w kierunku wzmocnienia samorządu lokalnego, reformy sądownictwa oraz służb mundurowych, harmonizacji prawodawstwa ukraińskiego z prawem unijnym i zagwarantowanie poszanowania praw człowieka.


Z doświadczeń partnerów projektu wynika, że społeczeństwo ukraińskie jest niezadowolone z obecnego stanu rzeczy i oczekuje zmian. Natomiast brak zmian wynika z oporu elit oraz skorumpowanego aparatu biurokratycznego, których obecny stan rzeczy zadowala; braku idei przewodniej i autorytetów, wokół których mogłoby się zjednoczyć społeczeństwo w celu wymuszenia na władzach zmian; braku informacji, dotyczących możliwości wdrożenia, a następnie konsekwencji, różnego rodzaju reform. Najważniejszym celem stało się rozwinięcie szerokiej i rzetelnej dyskusji społecznej o kierunku zmian instytucjonalnych w zakresie praw człowieka, reformy systemu sprawiedliwości, reformy oraz decentralizacji.

Przygotowanie społ. zasobów kadrowych/ liderów przemian do dalszych działań pozwoli wprowadzenie zmian. Grupa docelowa składała się 20 przedst. Organizacji pozarządowych, TV regionalnych i dziennikarzy publikujących w Internecie. W ramach projektu odbyła się wizyta studyjna w Polsce dla 22 uczestników, seminarium oraz debaty telewizyjne, na których poruszone były tematy: dostosowania systemu wymiaru sprawiedliwości do standardów europejskich, reformy milicji w kontekście przeciwdziałania korupcji,  reformy systemu administracji publicznej w celu przeciwdziałania korupcji oraz zagwarantowania przejrzystości działania organów władzy publicznej –  decentralizacja władzy w państwie. Poruszony był temat gwarancji prawa do własności nieruchomości, przede wszystkim ziemi i praw człowieka, demokracja oraz rządy prawa, jako minimalny i niezbędny warunek dla rozwoju społecznego oraz gospodarczego. Rezultatem tych działań było powstanie 5 reportaży na wyżej wymienione tematy.

 

 

 

Więcej o projekcie:
http://www.hfhr.pl/programy/edukacja-miedzynarodowa/ 

Skip to content