Projekty w Kirgistanie

Solidarity Fund > Projekty w Kirgistanie > Wsparcie Niezależnych Mediów w Centralnej Azji

Wsparcie Niezależnych Mediów w Centralnej Azji

Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej

Tytuł projektu: Wsparcie Niezależnych Mediów w Centralnej Azji / Enhancing Independent Media Skills in Central Asia

Współfinansowany przez National Endowment for Democracy (USA) projekt adresowany był do dziennikarzy, studentów dziennikarstwa oraz działaczy organizacji pozarządowych z Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu i Turkmenistanu  zainteresowanych problematyką mediów.

W ramach tej inicjatywy do Polski zostało zaproszonych 25 dziennikarzy z wymienionych państw. Podczas  trzech 12 dniowych wizyt studyjnych odwiedzili oni redakcje gazet i czasopism, stacje radiowe i telewizyjne, redakcje portali internetowych oraz agencji informacyjnych. Poznali pracę i doświadczenia polskich kolegów.  Dzięki grantowi w ramach programu Wsparcie Demokracji zrealizowane zostały seminaria i wykłady w Oszu i Duszanbe  dotyczące transformacji w polskich mediach po 1989 roku, prawa regulującego publiczne i prywatne media, dziennikarstwa śledczego, etyki mediów, organizacji dziennikarzy, wyzwań dotyczących niezależności mediów związanych z reklamą, lobbingiem politycznym. Podsumowaniem projektu stały się seminaria w Kirgistanie i Tadżykistanie prezentujące polskie doświadczenie w dziedzinie mediów.

Więcej o projekcie:
http://www.spczs.engo.pl/index_pl.php?dzial=news&newsid=174

http://www.spczs.engo.pl/

Skip to content