Projekty w Tunezji

Solidarity Fund > Projekty w Tunezji > Dziennikarstwo i demokratyzacja

Dziennikarstwo i demokratyzacja

Polska Fundacja im Roberta SchumanaTytuł projektu: Dziennikarstwo i demokratyzacja: wymiana polsko-tunezyjskich doświadczeń o roli lokalnych mediów / Journalism and Transition to Democracy: Polish-Tunisian exchanges on the role of local Medias

Skierowany do tunezyjskich dziennikarzy i lokalnych działaczy prowadzących działalność dziennikarską w mediach społecznościowych projekt  wsparł profesjonalizację tunezyjskich mediów lokalnych w zakresie prowadzenia efektywnego dziennikarstwa śledczego i kontrolowania praworządności działań władz publicznych, w szczególności na szczeblu lokalnym oraz upowszechnienie standardów zawodowych i etycznych w pracy dziennikarskiej.

W ramach projektu doświadczeni polscy dziennikarze przeprowadzili warsztaty dziennikarskie w Tunezji. Uczestnicy warsztatów wzięli udział w konkursie dziennikarskim. 4 laureatów konkursu i wzięło udział w wizycie studyjnej w Polsce połączonej z kilkudniowym stażem w redakcjach tygodników lokalnych (takich jak Tygodnik Podhalański, Echo Iławy) oraz spotkania w największych redakcjach mediów ogólnopolskich (m.in. tygodnik Wprost, Gazeta Wyborcza, Polsat News). W projekcie wzięło udział ponad 50 dziennikarzy i lokalnych działaczy z Tunezji prowadzący działalność dziennikarską  w szeroko rozumianych mediach lokalnych.

Więcej o projekcie: http://www.schuman.pl/projekt-tunezyjski-opis-505

Skip to content