Projekty w Gruzji

Solidarity Fund > Projekty w Gruzji > Wczesne wspomaganie dzieci z niepełnosprawnością

Wczesne wspomaganie dzieci z niepełnosprawnością

 

2012Gruzja 
 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

 

Tytuł projektu: Wczesne wspomaganie warunkiem realizacji prawa do nauki dzieci z niepełnosprawnością / Early support as a condition to enjoy the right to education of children with disability

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wsparła proces wdrażania w Gruzji edukacji włączającej poprzez przygotowanie specjalistów do stworzenia, opracowania zadań i kompetencji zespołu diagnostyki i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Choć proces poszerzania obszaru edukacji włączającej został już uruchomiony, nadal występuje zjawisko izolowania osób niepełnosprawnych.

Zorganizowane w Tbilisi  pięciodniowe seminarium dla 21 osób (lekarzy, psychologów, pedagogów – specjalistów pracujących w przychodniach, domach opieki i organizacjach) dotyczyło zagadnień wczesnej wieloaspektowej diagnozy rozwoju oraz koniecznej interwencji i wspomagania dziecka.  Rozpoczęto proces wypracowywania metodyki prowadzenia badań pozwalających na wczesną, wieloaspektową diagnozę rozwoju dziecka. Projekt prowadzi do budowy w Gruzji systemu opieki i edukacji  osób niepełnosprawnych zgodnego z międzynarodowym standardami ochrony praw człowieka i przeciwdziałającego defaworyzacji i stygmatyzacji tej grupy osób.

 

Więcej o projekcie:
http://www.hfhr.pl/wspieraja-nas/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.hfhr.pl/

 

 

 

Skip to content