Projekty w Gruzji

Solidarity Fund > Projekty w Gruzji > Informatyzacja obszarów wiejskich Gruzji

Informatyzacja obszarów wiejskich Gruzji

2012Gruzja 
 

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja

 

Tytuł projektu: GEO-connected: Partnerstwo NGO z samorządem na rzecz informatyzacji obszarów wiejskich Gruzji / GEO-connected: NGOs and Local Authorities Partnership for ITC Rural Access in Georgia

 

Projekt został  zaadresowany do władz samorządowych i organizacji pozarządowych z dystryktu Gurjaani w Gruzji. Od 2013 roku samorządy mają obowiązek przygotować budżety zadaniowe, a to daje im realną możliwość zlecenia części swoich zadań podmiotom zewnętrznym (w tym organizacjom pozarządowym).

Celem projektu było wsparcie tego procesu, jak też wyposażenie obu stron w umiejętności praktyczne i techniczne związane ze zlecaniem, podejmowaniem zadań publicznych – w szczególności w zakresie przejrzystości, wymiany informacji, prowadzenia konsultacji społecznych i przygotowania dokumentacji odnoszącej się do konkretnego problemu. Celem następnym stała się aktywizacja wspólnot lokalnych i samorządów z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych. W rezultacie wizyty studyjnej w gminie Płużnica oraz trzydniowego szkolenia w Gurjaani powstał program współpracy władz lokalnych Gurjaani z organizacjami pozarządowymi. 

 

Więcej o projekcie:
http://e-misja.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=161&Itemid=55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://e-misja.org.pl/

 

 

  

Skip to content