Projekty w Gruzji

Solidarity Fund > Projekty w Gruzji > Edukacja obywatelska ze znakiem jakości

Edukacja obywatelska ze znakiem jakości

 

2012Gruzja 
 

Fundacja Edukacja dla Demokracji

 

Tytuł projektu: Edukacja obywatelska ze znakiem jakości / Education with a quality mark

 

Celem projektu jest poprawa przygotowania młodzieży do aktywności obywatelskiej i funkcjonowania w demokratycznych strukturach poprzez promowanie skutecznych metod edukacji obywatelskiej w systemie edukacji formalnej w 2 regionach wiejskich Gruzji (Megrelia i Górna Swanetia oraz Racza Leczchumi i Dolna Swanetia). 

Istotą projektu było utworzenie i działalność punktów wsparcia metodycznego (PWM). W ich ramach przeprowadzone zostały 4 szkolenia z zakresu edukacji obywatelskiej dla 96 nauczycieli. Przygotowanie materiałów trenerskich, pakietu metodyczno-merytorycznego, kurs trenerski i wizyta studyjna do Polski podniosły kwalifikacje nauczycieli biorących udział w szkoleniach. Nauczyciele tworzący PWM otrzymali wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego prowadzenia warsztatów, porad i konsultacji. Wizyta studyjna dała możliwość poznania oferty polskich centralnych, samorządowych i pozarządowych ośrodków wspierania nauczycieli, poznania modeli współpracy organizacji pozarządowych ze środowiskami szkolnymi (nauczycielami) w tym działań i projektów z zakresu edukacji obywatelskiej.

 

Więcej o projekcie:
http://civic.edudemo.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edudemo.org.pl/

 

 

 

Skip to content