Projekty w Mjanmie/Birmie

Młoda Demokracja

2012 – Birma/Mjanma Flag of Myanmar.svg

Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Birmańska

 

Tytuł projektu: Młoda Demokracja / Young Democracy

 

Projekt wspiera demokratyczne przemiany, które rozpoczęły się w Birmie od 2010 roku, wciąż słabo odczuwalne wśród zwykłych obywateli (szczególnie pochodzących z mniejszości narodowych i zamieszkujących tereny wiejskie). Sytuacja organizacji prodemokratycznych jest wciąż niestabilna i niebezpieczna, większość pozostaje w ukryciu i nie podejmuje próby rejestracji.

Kaung Rwai Social Action Network  to organizacja założona w 2010 r. przez grupę młodych aktywistów działających w stanie Szan (Shan) na wschodzie kraju wspierających m.in. rolników, których ziemie zostały bezprawnie skonfiskowane pod inwestycje ekonomiczno – gospodarcze. W ramach projektu 25 uczestników zaangażowanych w działalność pro-demokratyczną na terenach wiejskich uczestniczyło w miesięcznym „ Studium Obywatelskim”. Program studium obejmował  podstawy edukacji obywatelskiej oraz propozycje sposobów angażowania się w budowanie oddolnych struktur obywatelskich w środowisku lokalnym.

Dziesięciodniowa wizyta studyjna w Warszawie dwóch liderów z partnerskiej organizacji KSAN zaowocowała wymianą doświadczeń  z polskimi organizacjami pozarządowymi na temat sposobu działania w demokratycznych strukturach państwa, oraz analizą doświadczeń płynących z polskiej transformacji ustrojowej.

 

Więcej o projekcie:
http://www.birma-polska.org/md.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.birma-polska.org/

 

 

Skip to content