Wsparcie Demokracji

Wsparcie Demokracji to program Fundacji Solidarności Międzynarodowej finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej i realizowany od 2012 roku. W jego ramach prowadzone są działania na rzecz wspierania prodemokratycznych przemian w państwach, których system polityczny ma jedynie pewne elementy demokratyczne oraz w krajach będących w okresie transformacji systemowej. Do tej pory w tej dziedzinie wsparliśmy następujące państwa: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Mjanmę, Gruzję, Mołdawię, Ukrainę, Tunezję, Tadżykistan. Projekty są realizowane na terenie tych krajów, mogą jednak zawierać elementy realizowane w Polsce.

Program realizowany jest między innymi przez:

  • otwarte konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych na inicjatywy służące wsparciu demokracji w wybranych krajach;
  • działania własne we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi;
  • prowadzenie Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii;
  • organizację wyjazdów polskich obserwatorów na wybory parlamentarne w ramach misji OBWE/ODIHR;
  • realizację projektów w obszarach tematycznych wskazanych przez laureatów Nagrody Solidarności (lata 2014–2016);
  • wsparcie niezależnych mediów ukraińskich między innymi poprzez projekt „Obiektywny obraz procesów związanych z Układem o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach” wdrażany od 2015 roku i współfinansowany przez USAID;
  • wspieranie reformy samorządowej na Ukrainie;
  • realizację Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji oraz Polsko-Duńskiego Projektu dla Dziennikarzy Białoruskich i Ukraińskich.

Większość środków na realizację programu Wsparcie Demokracji pochodzi z dofinansowania MSZ w ramach polskiej współpracy rozwojowej. Wybrane działania realizowane są przy wsparciu finansowym rządów Kanady, USA, Danii, Szwajcarii, Szwecji i Niemiec.

Skip to content