Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Wyniki Przetargu nr FSM-2024-04-06

Wyniki Przetargu nr FSM-2024-04-06

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawa do Lwowa (Ukraina) 72 dwuczęściowych kompletów ubrań strażackich zgodnych z normą PN-EN 469 ubrania, z opcją zwiększenia dostawy o 40 kompletów wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

Oferta realizacji zamówienia dotycząca dostawy do Lwowa (Ukraina) 72 dwuczęściowych kompletów ubrań strażackich zgodnych z normą PN-EN 469 ubrania złożona przez Brandbull International S.A. Oddział w Polsce, ul. Przybrzeżna 37, 62-800 Kalisz, NIP: 6182195419 o wartości 150 480 PLN brutto została uznana za najkorzystniejszą spełniającą wszelkie wymagania Zamawiającego. 

Towar po zakupie zostanie przekazany ukraińskim hromadom na rzecz wyposażenia ochotniczych straży pożarnych.

W załączeniu  

  1. Protokół Oceny Ofert

 

Skip to content