Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Informacja o wyniku Postępowania nr FSM-2023-06-02

Informacja o wyniku Postępowania nr FSM-2023-06-02

Uprzejmie informujemy, że Postępowanie o udzielenie Zamówienia prowadzonego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej, zostało rozstrzygnięte.

Do dnia 20.06.2023 r. do godz. 14:00 w odpowiedzi na ogłoszenie nr FSM-2023-06-02 wpłynęły 3 oferty.

Oferta złożona przez firmę „5 zmysłów Katarzyna Rutkowska” została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.

Od wyniku postępowania przysługuje Oferentowi prawo odwołania w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania niniejszej informacji, w trybie II.7 Polityki udzielania zamówień w Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

Skip to content