Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Zapytanie o numerze FSM-2023-05-23

Zapytanie o numerze FSM-2023-05-23

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na realizację zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa telefonów komórkowych typu smartfon (35 sztuk) na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Dokumentacja przetargu o numerze FSM-2023-05-23 oraz ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00240042 jest dostępna na stronie Postępowanie: dostawa telefonów komórkowych typu smartfon (35 sztuk) na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej– Platforma Zakupowa, na której jest również prowadzona procedura przetargowa. 

Skip to content