Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Białoruś > Wyniki Konkursu Grantowego na rzecz Białorusi

Wyniki Konkursu Grantowego na rzecz Białorusi

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w ramach Konkursu Grantowego na rzecz Białorusi, Komisja Grantowa rekomendowała dofinansowanie projektów wymienionych w załączniku 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej dziękuje za złożone wnioski.  

Z organizacjami, które otrzymały dotacje Zespół Fundacji będzie kontaktował się indywidualnie. 

Lista projektów dofinansowanych, lista rankingowa pozostałych wniosków oraz lista wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych Wyniki Konkursu Grantowego na rzecz Białorusi 2023

Zgodnie z pkt 15.8 i 15.8.2 Regulaminu Konkursu Grantowego na rzecz Białorusi oraz w związku ze złożonymi prośbami Wnioskodawców, Zarząd Fundacji, ze względu na szczególne warunki polityczne w kraju, do którego adresowany jest dany projekt (a w szczególności bezpieczeństwo uczestników i realizatorów projektu), podjął decyzję o niezamieszczaniu informacji o wybranych projektach na liście wniosków wyłączonych z oceny merytorycznej oraz liście rankingowej.  

 

 

 

 

 

Skip to content