Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Dyrektor/ka krajowy/a w Mołdawii

Dyrektor/ka krajowy/a w Mołdawii

Oferta nr 2023/02 

Poziom stanowiska: główny/a specjalista/ka 

Główne zadanie: zarządzanie działaniami FSM w Mołdawii 

Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo  

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące) z perspektywą długoterminowego zatrudnienia (umowa o pracę na czas nieokreślony) 

Miejsce pracy: oddział FSM w Mołdawii (Kiszyniów) 

W swojej pracy będziesz: 

 • zarządzać oraz nadzorować działania prowadzone na rzecz Mołdawii w wymiarze merytorycznym, finansowym oraz formalno-prawnym, 
 • programować działania na rzecz Mołdawii, 
 • utrzymywać relacje z kluczowymi interesariuszami polskimi (placówka dyplomatyczna), mołdawskimi (instytucje państwowe i pozarządowe) oraz zagranicznymi (donatorzy), 
 • prowadzić działania z zakresu fundraisingu, polityki wizerunkowej i komunikacyjnej Fundacji w Mołdawii, 
 • ściśle współpracować z Biurem Głównym w Warszawie. 

By dobrze wykonywać swoje zadania potrzebne będą: 

 • co najmniej 6 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym, w tym doświadczenie w zarządzaniu zespołem (mile widziane referencje),  
 • znajomość specyfiki pracy w państwach Partnerstwa Wschodniego, 
 • doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania programami rozwojowymi i pozyskiwania środków od zagranicznych donatorów (UE, USA, Japonia), 
 • doskonała znajomość języka angielskiego oraz rosyjskiego, 
 • znajomość języka rumuńskiego lub gotowość do jego nauki, 
 • doświadczenie współpracy z sektorem publicznym lub samorządowym,  
 • doskonałe umiejętności klarownego prezentowania myśli zarówno w formie wystąpień publicznych jak i pisemnej,  
 • łatwość nauki nowych rzeczy i otwartość na nowe wyzwania, 
 • umiejętność pracy w warunkach stresu, 
 • prawo jazdy kategorii B.  

Przydatne będą:

 • znajomość metodyk wdrażania projektów (Prince 2, PM2, PMI), 
 • znajomość zagadnień z zakresu: podejścia LEADER, rewitalizacji, ochrony ludności, administracji publicznej, partycypacji obywatelskiej, decentralizacji (to tematy, którymi aktualnie zajmuje się oddział FSM w Mołdawii) 
 • lekkie pióro, 
 • znajomość języka ukraińskiego.  

 

Oferujemy:   

 • wartościową pracę w wiodącej organizacji działającej na rzecz rozwoju państw Partnerstwa Wschodniego, 
 • możliwość rozwoju u boku doświadczonych współpracowników oraz dzięki zewnętrznym szkoleniom i przy wsparciu zespołu HR;      
 • zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku w wysoko rozwiniętej cyfrowo organizacji;     
 • sprzyjające warunki pracy i wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz osiąganych rezultatów, możliwość awansu. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów najpóźniej do 31 marca 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl z tematem wiadomości “Oferta 2023/02”. Prosimy nie zwlekać z przysyłaniem zgłoszeń – zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.
 

Czekamy na: Curriculum Vitae i list motywacyjny (jako załączniki w formacie pdf) 

Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.   

Informujemy, że zgodnie z polityką wynagrodzeń pracowników FSM, wynagrodzenie na tym stanowisku składa się z: 

 1. Wynagrodzenia podstawowego na stanowisku głównego specjalisty – zgodnie z matrycą wynagrodzeń wynosi ono 9800 zł – 14000 zł brutto.  
 1. Dodatku kierowniczego – wysokość dodatku zależy od doświadczenia i zakresu odpowiedzialności. 
 1. Dodatku mieszkaniowego w wysokości średniej ceny wynajmu mieszkania dwupokojowego w miejscu wykonywania pracy. 

Klauzule związane z ochroną danych osobowych: 

Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl 

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.   

W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 30 września 2023 r.   

Skip to content