Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Wyniki Postępowania Zakupowego nr FSM-2023-02-03

Wyniki Postępowania Zakupowego nr FSM-2023-02-03

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na dostawę artykułów gospodarstwa domowego: cz. 1 – dostawa tekstyliów domowych oraz cz. 2 – dostawa artykułów gospodarstwa domowego

Oferta realizacji zamówienia złożona przez BIGARO, NIP 7322207733 została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.

W załączeniu Protokół z prac Komisji Przetargowej

Skip to content